Twoja nazwa znalazła się na liście sponsorów renowacji